Prípadové štúdie

V roku 2015 sme majiteľom FVE pomohli zvýšiť výnosy o viac ako 400 000 €.

FVE s centrálnymi mmeničmi - Juhomoravský kraj

Regenerácia prebiehala v rámci testovacej prevádzky po dobu cca troch týždňov v januári 2015. Pred regeneráciou aj po nej boli premerané parametre všetkých panelov u troch stringov a na dvoch z nich následne prebehol regeneračný proces. Tretí string bol využitý ako referenčný pre overenie výsledkov merania. Meranie pred začatím regenerácie preukázalo vysokú mieru zasiahnutia PID, 10-15%. Straty vplyvom PID 0,5mil. Sk ročne.

Podrobnosti v prípadovej štúdii tu: prípadová štúdia


FVE s decentrálnymi meničmi - stredná Morava


Degradácia výkonu FV panelov vplyvom PID dosahovala 4 - 6%. Dosiahnutý nárast výroby po 1 mesiaci regenerácie: 5,5%.

Podrobnosti v prípadovej štúdii tu: Regenerácia PID - Prípadová štúdia